مطالب برچسب "تفسیر برهان"

سوره بقره آیه 143-139


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 166

سوره بقره آیه 48


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 306

سوره بقره آیه 45


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 340