ویدئو های دسته بندی "مناسبت های 94"

عالم وصلت چاتیر پایانه - فاطمیه ۹۴
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 128
زنجیرزنی شام غریبان امام صادق (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 139
شام غریبان امام صادق (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 120
فلک دیر علی ملم دیر علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 131
امید منتظران
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 360
تواشیح فارسی در مدح امام زمان (عج)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 135
تواشیح عربی در مدح حضرت قائم (عج)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 114
یا حیدر یا حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 127