ویدئو های دسته بندی "مناسبت های 94"

عالم وصلت چاتیر پایانه - فاطمیه ۹۴
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 44
زنجیرزنی شام غریبان امام صادق (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 52
شام غریبان امام صادق (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 45
فلک دیر علی ملم دیر علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 41
امید منتظران
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 79
تواشیح فارسی در مدح امام زمان (عج)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 42
تواشیح عربی در مدح حضرت قائم (عج)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 36
یا حیدر یا حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 42