بیایید او را یاری کنیم (1)

بیایید او را یاری کنیم (1)

توسط: حامد سلیمان پور

517 بازدید

1400/1/5

ساعت:04:54

 سرآغـاز

۱) ستايش و سپاس بیكران از آن خدای باعزت وجلال است كه هيچ كس او را مانند نيست و همه كس مديون عنايات و الطاف اويند؛ و درود بی پايان برمحمد مصطفی، رسول شايسته و بنده پسنديده اش، و برخاندان پاک و تابناک آنحضرت باد، كه حبيب رّب اند و طبيب خلق.

۲) ياری رساندن به خداوند و بندگان برگزيده او، از مفاهيم بلند دينی است كه درآيين اسلام برآن تأكيد فراوان شده است. خداوند در آيات قرآن، مؤمنان را فرموده تا خدای خود را ياری رسانند. مشتقات واژه «نصرت» كه به معنای «ياری رساندن» است، بارها در كتاب خدا آمده و طی آن گاه اشاره به ياری رساندن خدا به بندگانش و گاه اشاره به ياری رساندن بندگان به خداوند شده است.


3) درک مفهوم ياری رساندن خدا به بندگان دشوارنيست، ليكن مفهوم ياری رساندن بندگان به خدا برای شماری غريب وشگفت انگيزمی نمايد. پيچيدگی امردرآن است كه خداوند وبه تبع او،نمايندگان ويژه پروردگار، ولّی نعمت بندگان هستند،تمام توان ها وقدرتها ازناحيه آنان به جانب خلق سرازيرمی شود و در باطن امربه كّلی بی نياز از ديگران میباشند. پس چگونه است كه فرودستان كه در تمام توفيقات خويش وامدارآنان اند،بتوانند به ايشان ياری رسانند؟

۴) طرح اين پرسش در آغاز كتاب از آن رومهم بود كه چون از شيعيان امام زمان دعوت می گردد كه به ياری او اقدام نمايند، گاه اين پاسخ شنيده می شود كه مگر امام زمان به ياری ما نيازمند است؟ او ولّی نعمت ماست، پس ما را نرسد كه بخواهيم به ياری او اقدام كنيم. اگر اين نتيجه گيری درست باشد، پس بايد درامكان ياری رساندن به خدا نيز ترديد كرد، حال آن كه خداوند، تبارک و تعالی به ما امر فرموده كه به او ياری رسانيم يا به او قرض بدهيم يا... .

۵) در توضيح مفاهيمی از قبيل ياری رساندن بندگان به خداوند، يا قرض دادن بندگان به خدا، بايد به اين نكته ظريف توجه كرد كه خدای متعال نظام خلقت را برپايه اختيار و حرّيت بشر نهاده است و انسانها نظر به حرّيت و قدرت خويش در قبال نوع برخوردشان با حرمتها و مقدسات الهی آزموده میشوند.انسانها هريک دارای حّصه ای از قدرت و اختيار هستند و بر اين پايه میتوانند پاسدار حرمت های الهی يا حرمت شكن نسبت به حدود و مقدسات الهی گردند.خداوند برای نمايان ساختن درجات سعادت و شقاوت انسانها در برهه هايی ازتاريخ حتی از تاخت و تازنابكاران بشر برمقدس ترين مقدسات خويش نيز جلوگيری نمیكند. بارها شده كه نابكاران بر دين خدا،بركتاب خدا و... تاخته اند وخداوند، خود به صورت مستقيم وسريع دربرابرايشان نايستاده وبا آنها مقابله نكرده است. در اثر همين حمله ها و حرمت شكنی ها، بارها وبارها،عزت،امنيت وموقعّيت اجتماعی قّديسان الهی در  محاق غربت، مهجوريت و انزوا قرار گرفته است. در چنين شرايطی خداوند بندگان مؤمن خويش را به ياری خويش فرامیخواند، بدون اين كه به آنها نيازی داشته باشد.

۶) امام زمان عليه السلام دركنار قرآن، بزرگترين مصداق زنده از مجموعه مقدسات الهی است كه هم مورد غفلت دوستانش وهم درمعرض حمله دشمنانش قرار گرفته است و شدت غربت،مظلوميت وناامنی ،ايشان را برای ساليان درازی است كه  سرحدّ غيبت و پنهان زيستی به انزوا كشانده است . امامزم انعليه السلام يكی از دوحقيقت گرانبهايی است كه پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله وسلم آنها را درميان امت به يادگار گذاشته و ما را به تمسک به آنها سفارش كرده است. امام زمان،يادگارپيامبرخدا وتمام امامان پاک بازعترت پيامبر است كه امروز درميان ما زندگی میكند وچه بسياركه ما از او دور و نسبت به غصه ها و دردهای او بی تفاوتيم. امروزه،امام زمان ما،همان قديس آسمانی است كه زمينيان در قبال توجه به او يا بی توجهی به ايشان آزمايش میشوند.

۷) كتاب حاضر با عنوان « بياييد او را ياری كنيم » راهنمايی است كاربردی برای ياری رساندن به خدا از طريق ياری رساندن به ولّی برگزيده او امام زمان عليه السلام. اين كتاب برای كسانی نوشته شده كه دوست دارند نامشان درديوان الهی در فهرست ياوران امام زمان (عج) مكتوب شود.

اين كتاب به اين اميد نوشته شده كه:
شيعيان امام عليهالسلام، غربت آن حضرت را بيشتر درک كنند و صاحبان درد، سوز و شور برای ياری او گردند، زيرا بسيار شده كه ديده ايم شيعيان حضرتش درک درستی از غربت او ندارند و از غصه های جانكاه او به كّلی بیخبرند.

صفحات اين كتاب، به اين آرزو به هم پيوسته اند كه:
راهنمايی باشند برای شيعيان غيورامام عصر؛آنها كه دوست می دارند امام خود را ياری كنند، اما از راه های عملی آن آگاه نيستند. در اين نوشته برخی ازشيوه های خدمت به امام زمان عليه السلام و ياری ايشان در دوران غيبت بيان گرديده است؛ شيوه هايی كه برای عموم شيعيان قابل انجام است.

كلمات اين كتاب، دست به دست هم دادند، به اين اميد كه:
به شمار ياران مولايمان كه درود خدا بر او باد- افزوده گردد، ازغربت حضرتش كاسته شود، روح تشيع كه همانا گرديدن پروانه سان به گرد شمع وجود امام عصرعليه السلام است، دركالبد جامعه شيعه بيش از پيش دميده شود و ياری و فداكاری برای آن مول ابه شكلی گسترده، درتمام كوچه ها و خانه های شهر و ديار شيعيان نمايان گردد....

مهدی قندی

تفسیر روز

سوره بقره آیه 254-251

1402/7/20

تفسیر قطره ای قرآن

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۱﴾ ترجمه : پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و...


563 بازدید

حدیث روز

لَنْ یَسْتَکمِلَ الْعَبْدُ حَقیقَةَ الاْیمانِ حَتّی یُؤْثِرَ دینَهُ عَلی شَهْوَتِهِ، وَ لَنْ یُهْلِک حَتّی یُؤْثِرَ شَهْوَتَهُ عَلی دینِهِ.


بنده حقیقت ایمان را در نمی یابد مگر آن که دین و احکام الهی را در همه جهات بر تمایلات و هواهای نفسانی خود مقدّم دارد و کسی هلاک و بدبخت نمی گردد مگر آن که هواها و خواسته های نفسانی خود را بر احکام إلهی مقدّم نماید.

امام جواد علیه السلام

قاسمیه در شبکه های اجتماعی