بیایید او را یاری کنیم (2) - توفيق خدمت

بیایید او را یاری کنیم (2) - توفيق خدمت

توسط: حامد سلیمان پور

571 بازدید

1400/1/7

ساعت:20:28

توفيق خدمت


اميرمؤمنان علی عليه السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به سوی زمين نگريست، پس ما را برگزيد و برای ما نيز شيعيانی برگزيد كه ما را ياری می كنند، آنها ازخوشحالی ما خوشحال و به خاطر اندوه ما اندوهگين می شوند ومال وجانشان را درراه ما نثار می نمايند، آنان از ما هستند و سرانجام نيز با ما خواهند بود.
ياری اهلبيت و نصرت امام عصر(عج)، توفيقی نيست كه برای هركس فراهم گردد. انگشتر خدمتگزاری، در اصل بايد از ناحيه
خود ايشان به ديگران داده شود. در هرنظامی، ياران وخدمتگزاران و كارگزاران، ازناحيه خود نظام انتخاب می شوند.نظام الهی نيزازاين قاعده بركنار نيست.ياران خدا وياوران پيامبرخدا واهل بيت (ع) هم توسط خدای متعال انتخاب شده و به واسطه رسول گرامی و اهلبيت عليهم السلام پذيرفته میگردند. خوشا به حال كسی كه خداوند از ابتدا او را برای ياری ولّی خود انتخاب كرده و او نيز از توفيقاتی كه به او روی آورده، استقبال می كند.
توجه به اين نكته كه اعطای نشان ياری امام عصر تنها به اراده الهی برمی گردد ممكن است كسانی را كه تاكنون در اين مسير
موفقيتی نداشته اند، نااميد ومأيوس سازد، اما بايد توجه داشت كه دست خدا بسته نيست و او هر روز در كاری جديد است.
اگرخداوند پيش ازاين عده ای را برای ياری اهل بيت انتخاب كرده، پس هم او میتواند باز اين كار را تكرار كند، عده ديگری را
نيزبرای اين امربرگزيند وبه آنها توشه وتوان، ونيت پاک دراين راه عنايت فرمايد. اگرمنوشما تا ديروز توفيق ياری امام زمان
عليه السلام را نداشته ايم يا توفيق مان دراين راه اندک و ناچيز بوده است، بياييد تا از خدا بخواهيم كه او دركارما تجديد نظرفرمايد
و مارا نيزبرای خدمت دراين آستان برگزيند و با اعطای نشان خدمتگزاری و جانبازی درراه امام عصر،به ماشرف وعزت دهد. دست خداوند باز است، خواست اونافذ است واراده او تخلف ناپذير!اومیتواند؛ اواگر بخواهد می تواند از ما نيز ياورانی سختكوش، دلسوز و مؤثر برای امام غريبمان بسازد. میدانی كه اگربه ياری او موفق شويم، جاي مان كجا خواهد بود؟ در كنار او، در بهشت او، با او.
رسول خدا كه درود بی پايان خداوند براو و بر خاندانش باد فرمود: «خدای عزوجل به هيچ يكی از دوستان خود كه جان خويش را در اطاعت و خيرخواهی برای امامش به زحمت اندازد، نظر نمی افكند مگر اينكه او را در رفيق أعلی [يعنی جايگاه
پيغمبران وصّديقان و شهدا وصالحان كه در بهشت قرين هم اند] در كنار ما جای دهد.» آری، خداوند كريم است و با كريمان كارها دشوار نيست.

تفسیر روز

سوره بقره آیه 254-251

1402/7/20

تفسیر قطره ای قرآن

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۱﴾ ترجمه : پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و...


672 بازدید

حدیث روز

صَبْرٌ فِی شِدَّةٍ وَ فِی الْهَزَاهِزِ وَقُورٌ وَ فِی الْمَکارِهِ صَبُورٌ.


در شداید بردبار، در فتنه های تکان دهنده با وقار، در سختی ها شکیبا است.

امام صادق (علیه السلام)

قاسمیه در شبکه های اجتماعی