سیمای شیعه در نگاه امام صادق (ع)

سیمای شیعه در نگاه امام صادق (ع)

توسط: حامد سلیمان پور

542 بازدید

1392/6/10

ساعت:10:55

16

 

امام صادق(ع) در سفارش‏ هاى خود به عبدالله بن جندب پس از هشدارشيعيان به دام‏هاى شيطان، ويژگى‏ هاى برجسته دوستان حقيقى خود رابر مى ‏شمرد و سپس خصلت‏ هاى ديگر شيعيان را بيان مى‏ كند. دو ويژگى‏ ممتاز شيعيان از نگاه امام صادق(ع) عبارت است از:


1-
آخرت
« لقد جلت الاخره فى اعينهم حتى ما يريدون بها بدلا... و انماكانت الدنيا عندهم بمنزله الشجاع الارقم و العدو الاعجم ‏»; آخرت‏ در نگاه آن ها بسيار بزرگ است، به اندازه‏اى كه چيزى را با آن‏ عوض نمى ‏كنند... و دنيا نزد آن‏ها همانند مارگزنده و دشمن بى‏ زبان‏ است.
پيروان حقيقى و دوستان واقعى خاندان نبوت عليهم السلام به چيزى‏ جز آخرت نمى‏ انديشند و تمام كردارها و رفتارهاى خود را با نگاه ‏به آخرت مى ‏سنجند. دنيا در نظر مؤمن وسيله‏ اى است‏ براى رسيدن به‏ هدفى بزرگ كه همان زندگى جاودان آخرت است. دوستان حقيقى اهل‏بيت ‏عليهم السلام از مواهب دنيوى بهره مى‏ برند، اما هرگز زندگى ‏جاودان را با زندگى گذراى دنيا عوض نمى‏ كنند.

2-
انس با خدا
«انسوا بالله واستوحشوا مما به استاءنس المترفون‏»; آن‏ها باخدا انس گرفته‏اند و از آن‏چه كه مال اندوزان به آن انس‏گرفته‏اند، در هراسند.
مومنان از نعمت‏هاى الهى بهره مى ‏برند اما به آن‏ها وابسته‏ نمى ‏شوند. وابستگى به مال دنيا موجب بندگى انسان در برابرماديات خواهد شد. زراندوزان همواره به ثروت خود وابسته‏ اند.شيعيان واقعى با ياد خدا آرامش مى‏ يابند نيستند.
حضرت صادق(ع) پس از برشمردن اين دو ويژگى مهم، فرمود: «اولئك‏اوليائى حقا بهم تكشف كل فتنه و ترفع كل بليه‏»; آن‏ها دوستان‏ حقيقى من هستند. به وسيله آن‏ها فتنه شكست مى ‏خورد و هرگرفتارى ‏هابر طرف مى ‏شود.

حسابرسى خود
«حق على كل مسلم يعرفنا ان يعرف علمه فى كل يوم وليله على‏نفسه فيكون محاسب نفسه فان راى حسنه استزاد منها و ان راى‏سيئه استغفر منها، لئلايخزى يوم القيمه‏»; بر هرمسلمانى كه مارا مى ‏شناسد، سزاوار است كه كردارش را در هر شبانه روز بر خودعرضه دارد و به محاسبه آن‏ها بپردازد، تا اگر كار نيكى در آن‏هاديد، برآن‏ها بيفزايد و اگر كردار بدى در اعمال خود مشاهده كرد،از آن‏ها توبه كند، تا دچار ذلت و خوارى روز قيامت نگردد.

سخاوت
«يابن جندب! ان شيعتنا يعرفون بخصال شتى: بالسخاء و البذل‏للاخوان‏»; اى پسر جندب! همانا شيعيان ما به چند خصلت‏ شناخته‏ مى‏ شوند: به سخاوت و بخشش به برادران.

خواندن پنجاه ركعت نماز و رعايت وقت نماز
«وبان يصلوا الخمسين ليلا و نهارا... و يحافظون على‏الزوال‏»;شيعيان ما در شبانه روز پنجاه ركعت نماز مى‏ خوانند و توجه به‏ وقت نماز ظهر (خواندن نماز اول وقت) دارند.

دورى از پرخاش و داد و فرياد
«لايهرون هريرالكلب‏»; شيعيان ما همانند سگ زوزه نمى‏ كشند.

دورى از طمع
«ولايطمعون طمع الغراب‏»; شيعيان ما همانند كلاغ طماع و حريص ‏نيستند.

دورى از دشمنان
«و لايجاورون لنا عدوا و لا يساءلون لنا مبغضاولوماتوا جوعا»;شيعيان ما با دشمنان همسايگى نمى‏ كنند و اگر از گرسنگى بميرند،چيزى از آن‏ها نمى ‏خواهند.

دقت در خوراك
«شيعتنا لاياءكلون الجرى... و لا يشربون مسكرا»; شيعيان ما مارماهى نمى‏ خورند... و شراب نمى‏ نوشند.

برگزيده‏اى از ساير سفارش‏ها

آثار استقامت
«يابن جندب لو ان شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكه و لاظلهم‏الغمام و لاشرقوا نهارا و لا كلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم ولما ساءلوا الله الا اعطاهم‏»
اگر شيعيان ما استقامت كنند، فرشتگان دست در دست آن‏هامى ‏گذارند، ابرهاى سفيد(رحمت) برآن‏ها سايه مى ‏افكند، چون روزدرخشنده و تابناك مى ‏شوند، از زمين و آسمان روزى مى‏ خورند و آنچه‏ از خدا بخواهند، خداوند به آن‏ها عطا مى‏كند.

شيوه برخورد با گناهكاران
1-
گفتن خوبى ‏ها و پرهيز از سخن ناروا
«يابن جندب لاتقل فى‏المذنبين من اهل دعوتكم الا خيرا»; اى پسرجندب! به گناهكاران از همكيشان خود جز خوبى و نيكويى چيزى مگو.
در برخورد با گناهكاران بايد با سخنان نيكو و گفتن خوبى ‏هاى‏آنان، اميد مرده در آن‏ها را زنده كرد و از خشونت، گفتارناروا وبازگو نمودن لغزش‏هاى آن‏ها پرهيز كرد; زيرا چنين برخوردهايى‏ مجرمان را از پيمودن راه درست نااميد و نسبت‏به دين و آموزه‏هاى‏آن گريزان مى‏سازد.

2-
در خواست توفيق براى گناهكاران
«واستكينوا الى الله فى توفيقهم‏»; توفيق آن‏ها را خاضعانه ازخداوند بخواهيد.

3-
در خواست توبه براى گناهكاران
توبه از حالات سازنده انسان است كه انجام دهنده آن محبوب خداونداست:
«ان الله يحب التوابين‏»; خداوند كسانى كه بسيار توبه مى‏كنندرا دوست دارد. (1)

توبه روشى است كه امام صادق(ع) براى پاكسازى گناهكار توصيه‏ كرده است. شيعيان واقعى بايد از خدا بخواهند كه گناهكاران ازكردار ناشايست‏ خود پشيمان شوند و به سوى خدا بازگردند، زيراخداوند بسيار توبه‏ پذير و بخشنده است; «اناالله هوالتواب‏ الرحيم‏» (2)

راه بهشتى شدن
حضرت امام جعفر صادق(ع) سه راه را فراروى جويندگان بهشت قرارداده است:
1-
پيروى از ائمه عليهم السلام .
2-
برائت از دشمنان.
3-
سخن گفتن آگاهانه و سكوت هنگام نا آگاهى.
«فكل من قصدنا و تولانا و لم يوال عدونا و قال ما يعلم و سكت‏ عما لايعلم او اشكل عليه فهو فى‏الجنه‏»
هر كس جويا و پيرو ما باشد و از دشمنان ما پيروى نكند و چيزى ‏كه مى‏ داند، بگويد و از آن‏چه كه نمى‏ تداند، يا بر او مشكل (مشتبه)است، سكوت كند، در بهشت است.

ارزش سكوت
«عليك بالصمت، تعد حليما، جاهلا كنت او عالما، فان الصمت زينتك عندالعلماء و سترك عندالجهال»
عالم باشى يا جاهل، خاموشى را برگزين تا بردبار به شمار آيى;زيرا خاموشى نزد دانايان زينت و در پيش نادانان پوشش است.

دورى جستن از عقايد منحرف
خطر بدعت‏ها، گرايش‏هاى منحرف و قرائت‏هاى ناصواب از دين، هميشه‏ متوجه جوامع شيعى بوده است.
«
يابن جندب! بلغ معاشر شيعتنا و قل لهم: لاتذهبن بكم‏ المذاهب‏»; اى پسر جندب! به شيعيان ما بگو ; مبادا راه عقايد منحرف، شما را از مذهب خودتان بيرون برد.

نشانه‏ هاى ناتوانى

«قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرا و لكل نعمه شكرا و لكل عسريسرا»; ناتوان است كسى كه براى هر بلايى صبرى، براى هر نعمتى‏ شكرى و براى هر سختى آسانى آماده نكند.

كردارهاى برتر
«يابن جندب! صل من قطعك، واعط من حرمك، و احسن الى من اساءاليك، و سلم على من سبك، و انصف من خاصمك، واعف عمن ظلمك، كماانك تحب ان يعفى عنك، فاعتبر بعفوالله عنك، الاترى ان شمسه‏اشرقت على الابرار و الفجار و ان مطره ينزل على الصالحين والخاطئين.»
اى پسر جندب! با كسى كه از تو بريده، وصل كن; به كسى كه چيزى‏ به تو نداده، چيزی بده; باكسى كه به تو بدى كرده، خوبى كن; به‏ كسى كه به تو دشنام داده، سلام كن; باكسى كه با تو دشمنى كرده،انصاف داشته باش و از كسى كه به تو ظلم كرده، در گذر، همچنان‏كه دوست دارى از تو در گذرند. پس از گذشت‏ خداوند از خودت عبرت ‏بگير. آيا نمى‏ بينى خورشيد خداوند برخوبان و بدان مى‏ تابد وبارانش بر صالحان و مجرمان نازل مى‏شود؟

اساس اسلام
آخرين جمله از سفارش‏هاى امام صادق(ع) به ابن جندب درباره اهميت‏ و ارزش محبت اهل‏بيت عليهم السلام است.
«لكل شيى‏ء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل‏ البيت‏»; هرچيزى راپايه‏ اى است و پايه اسلام، محبت ما، اهل بيت عليهم السلام است.

برنامه های هیئت

تفسیر روز

سوره بقره آیه 193-191

1400/2/7

تفسیر قطره ای قرآن

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) ترجمه : و هر کجا مشر...


151 بازدید

حدیث روز

أمَرَنا رَسوُلُ اللّه صلی الله علیه و آله أن نُلقِی أهلَ المَعاصِی بِوُجُوهٍ مُکفَّرَةٍ.


رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما فرمان داد که با اهل گناه با چهره ای درهم کشیده روبه رو شویم.

امام علی علیه السلام

قاسمیه در شبکه های اجتماعی