طرحى از سيماى امام حسن عسكرى عليه السلام

طرحى از سيماى امام حسن عسكرى عليه السلام

توسط: حامد سلیمان پور

536 بازدید

1392/10/19

ساعت:22:18

01 h.s

گزیده ای از کتاب های بحار الانوار و اصول کافی
آنچه مى‏ خوانيد، طرحى ‏است از سيماى امام حسن عسكرى يازدهمين مظهر ولايت الله بر جهانيان كه به‏ صورت گزيده و انتخابى از بحارالانوار و اصول كافى گردآورى شده است.

سروش امامت


محمد يكى از پسران امام هادى(ع) بود (و اكنون به امامزاده‏ سيدمحمد معروف است‏و مرقد شريفش در چند فرسخى شهر سامره قرار دارد).
در زمان پدرش امام هادى(ع) از دنيا رفت. شيعيان و دوستان از هر سو به خانه‏ امام هادى(ع) آمدند و به آن حضرت تسليت گفتند. حدود صد و پنجاه نفر ازخاندان عبدالمطلب و بنى‏ هاشم، در منزل امام هادى(ع) گرد آمدند و به امام‏ هادى(ع) تسليت گفتند. در اين هنگام جوانى وارد مجلس شد و در سمت راست امام‏ هادى(ع)

نشست. امام هادى(ع) به او فرمود:
يا بنى احدث لله عز و جل شكرا، فقد احدث فيك امرا.
«پسرم، خدا را شكر كن كه در باره ‏ات امرى پديد آورد.» [مقام امامت را به توسپرد]
جوان گريه كرد، خداى را سپاس گزارد، كلمه استرجاع را به زبان آورد وگفت:
« حمد و سپاس خداى را كه پروردگار جهانيان است; و من، از جانب شما، ازدرگاه خدا، كامل كردن نعمتش را براى ما مى‏ خواهم، انا لله و انا اليه راجعون;«ما ازآن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم
بعضى از حاضران كه جوان رانمى ‏شناختند: پرسيدند: «اين جوان كيست؟»
گفته شد: «حسن(ع) پسر امام‏ هادى(ع) است‏».
حاضران در آن روز، كه حضرت حدود 20 سال داشت، او را شناختند و دريافتند كه‏ امام هادى(ع) به امامت او اشاره فرموده، وى را جانشين خود ساخته است.
جانشين پدر
وقتى محمد فرزند بزرگ امام هادى(ع) وفات يافت، با خود فكر كردم ماجراى محمد و برادرش حسن(ع)، مانند ماجراى اسماعيل و امام كاظم، فرزندان امام‏ صادق(ع)،است. نخست تصور مى‏شد محمد، پسر ارشد امام هادى، بعد از پدرش امام است; ولى بعد از وفاتش معلوم شد امام بعدى حسن عسكرى(ع) است. در موردفرزندان امام صادق(ع) هم همين‏طور. نخست تصور مى‏شد اسماعيل امام هفتم است; ولى وقتى اسماعيل درگذشت، معلوم شدامام كاظم(ع) هفتمين امام است.
غرق در افكار خود بودم كه امام هادى(ع) رو به من كرد و فرمود: «آرى، اى‏ ابوهاشم، ابومحمد (حسن عسكرى(ع‏» جانشين من است. علوم مورد نياز مردم، وابزار امامت (كتاب و سلاح پيامبر(ص‏» همراه اوست.
نگين انگشتر
موقعيتى كه امام حسن عسكرى(ع) در آن قرار گرفته بود با وضعيت امامان ديگرتفاوت داشت; زيرا بعد از وفات وى غيبت امام دوازدهم پيش مى ‏آمد و شيعيان بايدبراى تحمل آن آماده مى‏ شدند. امام حسن عسكرى، در چنين زمانى، نگين انگشتر خودرا با جمله «انا الله شهيد» متبرك كرد. گويا مى ‏خواست‏به شيعيان بگويد گمان‏ نكنيد همه چيز به آخر رسيده است; گرچه امام هر عصرى ناظر بر اعمال مردم وشيعيان است، اما خداوند شاهد اعمال شماست و نبايد كارى كنيد كه باعث‏ بدنامى ‏شيعيان گردد. بر انگشتر ديگر آن حضرت، عبارت «سبحان من له مقاليد السموات‏ و الارض‏» حك گرديده بود; يعنى همان خدايى كه كليد آسمانها و زمينها تحت قدرت‏ اوست، حضور يا غيبت جانشينان پيامبر را تعيين مى‏كند.
نقش بر سنگ
در حضور امام حسن عسكرى(ع) بودم. مردى بلندقامت و تنومند كه اهل يمن بود نزد حضرت آمد. هنگام ورود، به عنوان‏ امامت، به امام حسن عسكرى(ع) سلام كرد. امام جواب سلامش را داد و فرمود: بنشين.
او كنارم نشست. با خود گفتم: كاش مى ‏فهميدم اين شخص كيست؟
امام فرمود: «فرزند همان بانوى عرب است كه سنگ كوچكى دارد و پدرانم باانگشتر خود آن را مهر كرده‏ اند، و اكنون آن سنگ را نزد من آورده است تا من‏ نيز مهر كنم
سپس امام به وى فرمود: «آن سنگ كوچك را بده‏».
مرد يمنى سنگ كوچكى را، كه يك سوى آن صاف بود، برون آورد. امام حسن(ع) آن راگرفت و انگشتر خود را بر آن زد. اثر انگشتر بر سنگ، نشست ....
از مرد يمنى پرسيدم: آيا تا كنون امام حسن(ع) را ديده بودى؟
نه، به خدا سوگند! سالها مشتاق ديدارش بودم تا اينكه لحظه‏ اى پيش جوان‏ ناشناسى نزدم آمد و مرا به اينجا آورد.
مرد يمنى در حالى كه اين عبارات را بر زبان مى‏راند، از جاى برخاست: رحمت وبركات خدا بر شما خاندان باد. بعضى از شما، فضايل را از بعضى ديگر به ارث‏ مى‏بريد. به خدا سوگند، نگهدارى و اداى حق شما همانند نگهدارى و اداى حق‏ اميرمومنان على(ع) و امامان پس از وى (صلوات خدا بر همه آنها) واجب است.
پيش از آنكه برود، پرسيدم: نامت چيست؟
گفت: من «مهجع بن‏ صلت‏ بن‏ عقبه بن‏ سمعان بن‏ غانم بن‏ ام غانم‏» (حبابه) هستم; همان‏ زن يمنى صاحب سنگ كوچك كه اميرمومنان على(ع ) و نوادگانش تا حضرت رضا(ع) آن‏را مهر كرده‏ اند و نقش آنها بر سنگ باقى است.
لطف به شاگرد
حضور امام حسن عسكرى(ع) رسيدم. تصميم داشتم مقدارى نقره از حضرت بگيرم و از آن، به عنوان تبرك، انگشتربسازم. در محضرش نشستم، ولى به طور كلى هدف اصلى ‏ام را فراموش كردم. وقتى‏ برخاستم و خداحافظى كردم، حضرت انگشترش را به من داد و فرمود:
تو نقره مى‏ خواستى، ما انگشتر به تو داديم، نگين و مزد ساخت آن هم مال توباشد; گوارايت‏ باد، اى ابوهاشم.
گفتم: مولاى من، گواهى مى ‏دهم ولى خدا و امام من هستى، امامى كه ديندارى من دراطاعت از او است.
امام فرمود: خدايت‏ بيامرزد، ابوهاشم!
پاسخ به پرسش قرآنى
سفيان بن محمد مى‏گويد: ضمن نامه ‏اى از امام حسن(ع) پرسيدم: منظور از «وليجه‏» در آيه‏ شانزدهم سوره توبه چيست؟ خداوند مى‏فرمايد:
«و لم يتخدوا من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنين وليجه‏»
«آن مجاهدان‏ مخلصى كه جز خدا و رسولش و مومنان كسى را محرم اسرار خود قرار ندادند
هنگام نوشتن نامه با خود فكر مى‏كردم كه منظور از «مؤمنين‏»، در اين آيه‏ كيانند؟
امام حسن(ع) چنين جواب نوشت: «وليجه، غير امام حق است كه به جاى او نصب مى‏شود; و اما اينكه در خاطرت‏ گذشت مراد از «مؤمنين‏» در آيه چه كسانى هستند؟ بدان كه مؤمنين امامان‏ برحقند، كه از خدا براى مردم امان مى‏گيرند و امان آنها مورد قبول خداونداست
پرسش فراموش شده
حسن بن‏ ظريف مى‏ گويد: دو مساله در ذهنم بود كه‏ تصميم داشتم ضمن نامه‏ اى ازامام حسن عسكرى(ع) بپرسم. يكى چگونگى داورى حضرت‏ قائم(عج) پس از ظهور و ديگرى‏ در باره «تب ربع‏». پرسش دومى را فراموش كردم،تنها نخستين پرسش را نوشتم وجواب خواستم.
امام حسن عسكرى(ع) در جواب نوشت: وقتى از قائم(عج) ظهور كند، بر اساس علم‏ خود قضاوت مى‏كند و شاهد نمى‏ طلبد; مانند قضاوت داود پيامبر(ع). تو خواستى درمورد «تب ربع‏» نيز بپرسى، ولى فراموش كردى. آيه زيرا را بر كاغذى بنويس وبه آن كه تب دارد بياويز; به اذن خدا، ان‏شاءالله، سلامت‏ خود را باز مى‏يابد.
«يا نار كونى بردا و سلاما على ابراهيم.
اى آتش، براى ابراهيم خليل(ع) خنك و مايه سلامتى باش.»(انبياء،69).
همين دستور را انجام دادم و بيمار سلامتى خود را بازيافت.
يادگارى
به محضر امام حسن عسكرى(ع) رفتم و تقاضا كردم برايم به خط خود چيزى، به‏ رسم يادگار، بنويسد تا هر وقت كه خط آن بزرگوار را ديدم، بشناسم.
فرمود: بسيار خوب. احمد، خط درشت و ريز به نظرت گوناگون است، مبادا به شك‏ بيفتى!
آنگاه دوات و قلم خواست. تقاضا كردم قلمى را كه با آن مى‏ نويسد، (به‏ عنوان تبرك) به من ببخشد.
وقتى از نوشتن فارغ شد، با من صحبت كرد; قلم را با دستمال پاك كرد، به من‏ داد و فرمود: «بگير، احمد».
گفتم: فدايت‏ شوم; مطلبى در خاطر دارم و به خاطر آن اندوهگينم. مى‏خواستم ازپدرتان بپرسم، توفيق نيافتم. اكنون مى‏خواهم از شما بپرسم.
فرمود: آن مطلب چيست؟
پاسخ داد: مولاى من، راويان از پدرانتان نقل كرده‏ اند كه: «پيامبران بر پشت،مومنان به طرف راست، منافقان به طرف چپ و شيطانها به رو مى‏ خوابند
فرمود: اين روايت درست است.
عرض كردم: مولاى من! هر چه مى‏كوشم به طرف راست‏ بخوابم، نمى‏توانم.
امام حسن(ع) لختى سكوت كرد. آنگاه فرمود: «احمد، نزديك بيا.» نزديكش رفتم.
فرمود: دستت را زير لباست‏ ببر; چنين كردم. آنگاه حضرت، دست راست‏ خود را به‏ پهلوى چپ و دست ديگرش را به پهلوى راستم كشيد و اين كار را سه بار تكراركرد. از آن زمان به بعد، نمى‏توانم به پهلوى چپ بخوابم
خبر قتل
هنگامى كه‏ مهتدى (چهاردهمين خليفه عباسى) سرگرم جنگ با مواليان ترك بود،براى امام حسن‏ عسكرى(ع) نامه نوشتم كه: «آقاى من! خدا را سپاس كه شرمهتدى را از مابازداشت، شنيده‏ ام او شما را تهديد كرده و گفته است: به خدا آنها (اهل‏بيت(ع‏» را نابود مى‏كنم
امام حسن(ع) به خط خود چنين‏ پاسخ داد: «اين گونه‏ رفتار او، عمرش را كوتاه كرد. از امروز تا پنج روزبشمار; او در روز ششم،بعد از آنكه خوار گرديد، كشته خواهد شد
همان‏گونه‏ كه امام(ع) فرموده بود،تحقق يافت.
زندان على بن نارمش
زمانى امام حسن عسكرى(ع) را به زندان «على بن‏ نارمش‏»بردند. او از دشمنان سرسخت آل على(ع) شمرده مى‏شد. ولى تحت تاثير جذبه معنوى‏ و سيماى ملكوتى امام قرار گرفت. هنوز بيش از يك روز از دستگيرى امام نگذشته‏ بود، كه در برابر امام خاضع شد، چهره بر خاك نهاد و تا خروج امام از زندان،ديده از زمين برنداشت.
او، از آن پس، بيش از همه امام را مى‏ستود و در شناخت جايگاه امام از همه‏ بصيرتر بود.

منبع:
محمد ميانجى، مجله كوثر، شماره 17

برنامه های هیئت

1401/3/12

دهه کرامت

2 ذی القعده 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

1401/3/19

دهه کرامت

9 ذی القعده 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

1401/3/21

ولادت امام رضا(ع)

11 ذی القعده 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

1401/3/26

شب زیارتی امام حسین(ع)

16 ذی القعده 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

1401/4/2

شب زیارتی امام حسین(ع)

23 ذی القعده 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

1401/4/9

شام غریبان امام جواد(ع)

30 ذی القعده 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

1401/4/16

شام غریبان امام محمدباقر(ع)

7 ذی الحجه 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

1401/4/18

شب عرفه-شب شهادت حضرت مسلم(ع)

9 ذی الحجه 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

1401/4/23

شب ولادت امام هادی(ع)

14 ذی الحجه 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

1401/4/27

عید سعید غدیر خم عید ولایت

18 ذی الحجه 1443

کوی گرو،کوچه حسین صراف،حسنیه زنجیرزنان قاسمیه شتربان

تفسیر روز

آیه 231 سوره بقره

1401/2/9

تفسیر قطره ای قرآن

آیه 231 سوره بقره: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَ...


حدیث روز

من زارها عارفاً بحقّها فله الجنة.


كسى كه آن حضرت را زيارت كند در حالى كه آگاه و متوجه شأن و منزلت او باشد به بهشت مى رود.

امام رضا (علیه السلام)

قاسمیه در شبکه های اجتماعی