آرشیو ویدئو ها

مصاحبه کربلایی ولی پیری - بخش 2
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 151
مصاحبه کربلایی ولی پیری - بخش 1
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 142
عباسیم علمداریم
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 243
قارداشین یخیبلا آتدان
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 158
بو یردی باجی عشقده اعجاز ائلین یر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 153
یتیش امداده حسین جان
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 624
خطاب به آفتاب در صبح عاشورا
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 150