آرشیو ویدئو ها

قان اولاسان ای فرات
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 73
ای عمو العطش
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 42
انا مظلوم حسین
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 32
شه دریا دل
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 39
داغلار آغلار داشلار آغلار
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 50
هر درد اولا دوادی حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 38
گلدی عزای سید شهیدان
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 31
من فقط بیر ورق بی رمقم جان دی حسین
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 30