آرشیو ویدئو ها

ابی عبدالله کرب و بلا یا ثار الله
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 82
قان اولاسان ای فرات
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 126
ای عمو العطش
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 81
انا مظلوم حسین
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 75
شه دریا دل
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 85
داغلار آغلار داشلار آغلار
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 98
هر درد اولا دوادی حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 64