آرشیو ویدئو ها

یا حیدر یا حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 196
گل آنا جان وریر غم آشناسی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 115
ای ساقی کوثر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 123
علی حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 152
بحر طویل در مدح امیرالمونین (ع)
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 124
دیل آچ ای دلاور دنه یا علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 358
یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 152
تواشیح فارسی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 116
تواشیح عربی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 115