آرشیو ویدئو ها

دیل آچ ای دلاور دنه یا علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 52
یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 41
تواشیح فارسی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 32
تواشیح عربی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 28
عم اوغلی گل ایلش باشیم اوسته
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 29
ای نور قلب عاشقم
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 29
علی شیر خدادی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 42
یا حسین عشق منی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 34