آرشیو ویدئو ها

تواشیح عربی در مدح حضرت قائم (عج)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 260
یا حیدر یا حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 285
گل آنا جان وریر غم آشناسی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 162
ای ساقی کوثر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 178
علی حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 211
بحر طویل در مدح امیرالمونین (ع)
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 189
دیل آچ ای دلاور دنه یا علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 603
یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 211
تواشیح فارسی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 162