آرشیو ویدئو ها

یا حیدر یا حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 94
گل آنا جان وریر غم آشناسی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 64
ای ساقی کوثر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 66
علی حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 73
بحر طویل در مدح امیرالمونین (ع)
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 68
دیل آچ ای دلاور دنه یا علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 154
یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 81
تواشیح فارسی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 70
تواشیح عربی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 58