آرشیو ویدئو ها

یا حیدر یا حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 130
گل آنا جان وریر غم آشناسی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 77
ای ساقی کوثر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 83
علی حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 90
بحر طویل در مدح امیرالمونین (ع)
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 88
دیل آچ ای دلاور دنه یا علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 225
یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 101
تواشیح فارسی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 84
تواشیح عربی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 74