آرشیو ویدئو ها

یا حیدر یا حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 163
گل آنا جان وریر غم آشناسی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 99
ای ساقی کوثر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 99
علی حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 120
بحر طویل در مدح امیرالمونین (ع)
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 107
دیل آچ ای دلاور دنه یا علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 305
یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 124
تواشیح فارسی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 99
تواشیح عربی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 93