آرشیو ویدئو ها

علی حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 47
بحر طویل در مدح امیرالمونین (ع)
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 49
دیل آچ ای دلاور دنه یا علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 83
یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 61
تواشیح فارسی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 45
تواشیح عربی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 45
عم اوغلی گل ایلش باشیم اوسته
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 46
ای نور قلب عاشقم
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 47