آرشیو ویدئو ها

قبره بئله افسرده گتمه آنا جان گتمه
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 117
عم اوغلی گل ایلش باشیم اوسته
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 100
ای نور قلب عاشقم
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 103
علی شیر خدادی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 137
یا حسین عشق منی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 111
یا مقلب القلوب و الابصار
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 100
یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 106