آرشیو ویدئو ها

تواشیح عربی در مدح حضرت قائم (عج)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 306
یا حیدر یا حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 329
گل آنا جان وریر غم آشناسی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 195
ای ساقی کوثر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 206
علی حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 270
بحر طویل در مدح امیرالمونین (ع)
0


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 218
دیل آچ ای دلاور دنه یا علی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 734
یا علی یا علی حیدر حیدر حیدر مدد
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 251
تواشیح فارسی در مدح مولا علی (ع)
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 195