01 -اهل ولا

توسط: حامد سلیمان پور

841 بازدید

1390/5/10

ساعت:10:54

احوالات حضرت ابوالفضل سلام الله علیه

کلام مرحوم ذهنی مداح کربلایی ولی پیری

اهل ولا که نفسینه لازم بلا بلر     ایفاء عهد عالم قالو بلی بلر

اوّل بلی بلایه دین صوندا لا دئمز    حتی دله گلن گله لفظینده لا بلر

شرط ولا قبول بلا اولماسا اگر  عالمده هر کس ئوز ئوزین اهل ولا بلر

اولماز محبت عالمی بی امتحان مگر   نسبتله هر عیاری محک مطلقا بلر

اما او امتحان که ابوالفضل او گون وئروب   نه امتحاندی بیر ئوزی بیرده خدا بلر

چون قارداشی دیوب اونا نفسیم سنه فدا   بی شبهه دور که بیرده شه نینوا بلر

اوندا که گوردی گئتدی حسینون کمکلری   واجب حسین قتلینی قوم دغا بلر

عرض ائتدی سیدی منه آیا اجازه وار   بو جان نثار نفسیوه نفسین وقا بلر

فرمایش ایلدی نئجه رخصت وئرر سنه   بیر ناامید اولان که سنی مرتجا بلر

دشمن مقابلنده بو محصور بی پناه   سنسیز قوای دافعه سینده رخا بلر

ثابت قدم وجودیوی بو بی معین و یار  سیل ستم قبالینه محکم بنا بلر

بو روزگازی بیر شب دیجور اولان غریب   ظلمات محنته سنی بدر الدجا بلر

پیغمبرین یرینده حسیندور بو گون سنی   ئوز نفسینه بمنزله مرتضا بلر

کبش کتیبه سن منه لشگر نشانیسن   گئتسن اگر بو قوم منی بی قوا بلر

گئتمه بو عرصه ده منی تک قویما بی کسم  آخر سنی حسین ئوزینه بیر رجا بلر

حصن حصین سن منه بو تک وجودیوی   بیر لشگر عظیمه حسینون سوا بلر

سن تک سرسپاهی الیندن گئدن شهون   دشمن شکست لشگرینی بر ملا بلر

گئتسن جماعتیم داغیلور بیرقیم یاتار   بی یار و بی سپه منیقوم عدا بلر

عرض ائتدی دویموشام داخی من بو حیاتدن   نفسیم مماتینی دیریلوقدان بجا یلر

عباسه عمر رشته سی قید گران گلور    لازم بو قید دن ئوزین ائتسون رها بلر

ائتسه رکاب با کوه جان نقدینی نثار    چوخ فخردور اگر چه ئوزین کم بها بلر

بو دردمنده حتما ئولوم شربتین بو گون   اذق طبیب عشق مجرب دوا بلر

توپراقلار اوسته دوشماقی قانیله زخمدار  مقتول عشق رتبه سینه ارتقا بلر

حسرت گوزیله قارداشینا باخدی بیر امام  بیر یاسییه که یاسی اولان منتها بلر

فرمایش ائتدی گئت منه هر چند فرقتون بیر درددور که دردله آشنا بلر

تحصیل آب ایله سو سوز اطفاله چون سنی   قادر بو امره عترت آل عبا بلر

بیر مشگ سالدی چگننه عزم فرات ائدوب   سقا بلی طریقه تحصیل ما بلر

گوردی کسوب قشون یولی سویلوب که ای گروه   هر ملت اولسا شیوه ننگ و حیا یلر

ششرم ایلیون او شاهه سوئی ائتمیون حرام   ساقی کوثر اوغلودو کل انور یلر

اهل و عیالی سوز عطشدن خیامده   جانه گلوب حیاتینی ما لا یرا بلر

انصاف ائدون آچون سو یولین آزعناد ائدون   منصف روا بو باره ده صلح و صفا بلر

گویا جواب وئردیله عباسه کوفیان   لشگر ئوزین بو سوزلره بی اعتنا بلر

یا قارداشون یزیدی گرک پیشوا بُله   اسلامیان نئجه که بوگون پیشوا بلر

یا سرنگون اولا بو علملر قشون سینا    اوندا سیزون سو مشکلوز آسان اولا بلر

گوردی او شیر شرزه که اهل مجاز ایله   غفلتده دور حقیقتی چون وچرا بلر

ائتدی خطاب لشگره ازلکی مطلبه کافی جواب سبط شه قل کفا بلر

یعنی او که یزیده حسین بیعت ایلیه  بیر امردور بو امری امام هدا بلر

اما علملروز یاتا جنگی بیر ایشدو بو   سردار جنگ یعنی بو صاحب لوا بلر

بو صفلری داغتماقی صف بر هم ائتماقی   دعوا مناظرینده  بو صفدر نما بلر

سیز باغلیون فرات یولون  راه فتحینی  بو دست حیدری ید مشگل گشا بلر

جبرا به ضرب تیغ سویی سیزدن آلماقی   عباس وارث هنر لافتا بلر

فکروز بودور بوچولده آخا سو یرینه قان   بو تیغ یاخشی شیوه سفک الدّما بلر

بو ال بو قون بو پنجه بو بازو بو ضرب شست   اثبات ائدر گورون ندو بو ادعا بلر

ایتدی سوزین تمام ئوزینی ووردی لشگره   بیر جنگ ائدوب که وصفینی اهل وغا بلر

آچدی فراتی آلدی سوئی مشگی دولدوروب  بیر هولیله که سرینی جنگ آزما بلر

تشنه وجودی تا سوون آلدی نسیمینی   بیر حاله قالدی او عطشه مبتلا بلر

دولدوردی اوجین ایستدی بیر شربه سو ایچه    گوردی وفا بو امر صوابی خطا بلر

ائتدی خطاب نفسینه نه فکره دوشموسن   بو فکری عقل خواهش نفس و هوا بلر

قربان عشق اولان سو تمناسی ایلمز   قانین سودان اریق حقیقتی فدا بلر

خوار اول حسیندن صورا ای نفس ایچمه سو   عباس نفسینه بو رفانی جفا بلر

فانی اول ایستمه داخی اوندا صورا بقا   عاشق فنای عالم عشقی بقا بلر

آخر حسیندو بو که ئولوم شربتین ایچر    هارداسنه سرین سو مروت روا بلر

نفسین ملامت ائتدی مواساته بیر باخون   الحق بو حقی ایله مواسی اخا بلر

آتدی سوئی فراته سوسوز چخدی نهردن   بیله وفا یولین ایله صاحب وفا بلر

قلرداشینون ایترمدیحقین حقیقتا   شمس ولا حقوقین ایله مه لقا بلر

هر یردن ایستدی گئده گوردی کسوب یولی   بیر لشگریکه حدینی رب السما بلر

لابد نخله زاره ئوزین وئردی چون خیال   ائتدی خیامه یول بو یولیلی سالا بلر

باخدی گئنه قباقی قشون دوتدی فوج فوج   تکلیفین هر بیری او دلیره ابا بلر

بیر آز قلیج ورور یول آچور بیر قدر گئدور   بیر حالیله که فتحینی حتمی قضا بلر

بیر دم که وقتی فوت اولور ایله شتاب ائدور   گویا که بیر فریضیه وقت ادا بلر

هر زحمته دوزو سو هواسیله کامینون   تحصیلینی نتیجه رنج و عنا بلر

سعد اوغلی امر وردی که یاغدورسون اوخلاری   هر کس علوم رمیه وجودین سزا بلر

شمشیر و نیزه ایله قتال ایله سز اگر مغلوب بو جماعتی اهل عزا بلر

بو طرزیله بو قومی مقابلذه بو حریف   بیر تندباد رهگذینده صبا بلر

عباس گوردی ایله توکور دشمن اوخلاری   تعدادینی خدای علیم و علا بلر

سسلندی ای جماعت دون ائتمیون دریغ   حقیمده هر جفانی اوکه مدعا بلر

فکر ائتمیون الومندن ابافضل باک ائدر   نه بلکه بو مماتینی عین منا بلر

هر قدر عمرینون گونی تئز ایلسه غروب   عباس بخت کوکبینهانجلا بلر

خوشدور وئره وجودینه پر تاب تیرپر   اوج وصال یاره ئوزین بیر هما بلر

دعوایه سعی مرتضوی گرچه منده وار   هر کس گورر منی الومه تا رضا بلر

دل سعی ائدور سو بلکه یتیشسون سوسوزلارا   اطفالی چون نه حاله سالوبدور ضما بلر

جان نقدینون بها وئره بیر مشگ سو آلا   عباس استفاده او بیع و شرا بلر

هی سسلنور قلج ورور ایله وئرور فشار   دشمن وسیع عرصه نی بیر تنگنا بلر

ناگه جفا الیله قلملندی صاق قولی   گوردی ئوزین جری اونا قوم دغا بلر

سسلندی ای جماعت دون ائتمیون خیال   ئوز قدرتین حریفوز اوزیندن جدا بلر

سو تک گر آخسا قانی بو سقای تشنه کام   نه عجز ائدر سیزه نه ده بیر التجا بلر

کسدوز یمینیمی گئنه امداد دین ائدر   مالک ئوزین یسارینه عباس تا بلر

ورام کئنه قلج صول الیم تا بیلکده وار   صاق ال بلن یولی صول الیم هکذا بلر

هی الدی قولدی باشدی بدندی توکور یئره   بیر جهدیله که همت اونی مقتضا بلر

ناگه صول الده تیغ ستمله قلم اولوب   حالی نولوب فقط او قطیع الیدا بلر

اما گورنده مشگی سلامتدی شاداولور   گرچه ئوزین مرام دله نارسا بلر

اللر گئدوب گوتورمدی ال مشگدن گئنه   گویا ئوزینده قدرتینه استوا بلر

بیرده تلاش ائدور که علم یاتماسون علم   یاتسا قیامتین حرم اهلی بپا بلر

بیر اوخ یتیشدی مشگه او حالتده ناگهان   بلدی قضا بو مائی نصیب ثرا بلر

گئتدوقجه سو اوحاله قالور حالینی گورن   روحین او حالیله بدنیندن جدا بلر

بیر سنگدلده یتدی نه ظلم ائتدی بلمورم   اهل خبرندور خبره مبتدا بلر

آتدان دوشنده سسلدی ادرکنی با اخا   نه نوع سسلدی شه کرب و بلا بلر

تا آلدی سس تعاقب ائدوب تاپدوی قارداشین  بیر حالیه که عالم سر و خفا بلر

سسلندی قاداش ایمدی بلیم سیندی نیلیوم   عاجز منی دفاعه داخی ادعیا بلر

الدوردولر سنی آتام اوغلی حسین ده  اوز قتلینی بو چولده بلاامترا بلر

اوز حالیمه سنه باخارام یانام آغلارام   قانه دونن گوگل نه دو بو آه و وا بلر

قارداش منه سنون کیمی قارداش مصیبتی     نیلر بو بار هجریله قدی دو تا بلر

ادرک سسون خیامه یتندن اسارتین  گلمیش وقوعه بنت شه اولیا بلر

شام ایچره زینب ئوز گونون شامه دونماقین  علم الیقین اوزیله او بختی قرابلر

عورت اوشاق ایله قاریشوب بیر بیره تمام   آتدان یخلماقون او که بلمز و یا بلر

بعضی سنون شهادتوه وئرموری گمان   بعضیسی یوز وئروب سنه نه ماجرا بلر

نه فکریله یازیلدی بو اشعار کیم بلر   سوز صاحبی صعوبتینی ذهنیا بلر

دسته بندی: روضه خوانی

تفسیر روز

سوره بقره آیه 254-251

1402/7/20

تفسیر قطره ای قرآن

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۱﴾ ترجمه : پس آنان را به اذن خدا شكست دادند و...


359 بازدید

حدیث روز

مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ.


کسی که حضرت فاطمه معصومه را زیارت کند پاداش او بهشت است.

امام رضا (علیه السلام)

قاسمیه در شبکه های اجتماعی