مطالب برچسب "تفسیر برهان"

سوره بقره آیه 167-165


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 517

سوره بقره آیه 143-139


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 489

سوره بقره آیه 48


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 694