آرشیو ویدئو ها

یا زهرا یا حیدر
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 103
شه دریا دل
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 126
محرمده قیامت ایلروخ بیز
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 133
آرخام ائلیم  سیندی بئلیم ای وای منه
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 242
آقام آقام اقام آقام یارالی یارالی
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 903
همتی قارداش  غیرتلی قارداش
1


نویسنده: حامد سلیمان پور
بازدید: 211